Pilates

Vážené klientky, milí klienti.

V tejto špecifickej dobe sme museli upraviť pravidlá účasti na hodinách Pilates. Hodiny sú určené len pre klientov, ktorí zakúpili alebo zakúpia permanentky. Pre účasť na hodine je nutná rezervácia, ktorá je limitovaná počtom cvičiacich. Bez rezervácie nie je možná účasť na cvičení. Rezervácie sú zaväzné a pri neúčasti Vám bude automaticky odpočítaná cvičebná hodina. Rezervácie môžete zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom cvičenia.

Cvičenia sa môžete zúčastniť za prepokladu, že prinesiete negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín, alebo ste očkovaní:

  1. najmenej 14 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov po aplikácii 2. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  2. po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  3. najmenej 21 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkouvou schémou,
  4. najmenej 14 dní, ale nie viac ako 12 mesiacov po aplikácii 1. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola 1. dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.