Pilates

Vážené klientky, milí klienti.

V tejto špecifickej dobe sme museli upraviť pravidlá účasti na hodinách Pilates. Hodiny sú určené len pre klientov, ktorí zakúpili alebo zakúpia permanentky. Pre účasť na hodine je nutná rezervácia, ktorá je limitovaná počtom cvičiacich. Bez rezervácie nie je možná účasť na cvičení. Rezervácie sú zaväzné a pri neúčasti Vám bude automaticky odpočítaná cvičebná hodina. Rezervácie môžete zrušiť najneskôr 12 hodín pred začiatkom cvičenia.

Ďakujeme za porozumenie.

  • Pri vchode do prevádzky je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo používať jednorázové rukavice.
  • Klienti sú povinní priniesť si vlastnú karimatku a cvičiť v ponožkách, nie naboso.
  • Klienti sa môžu cvičenia zúčastniť za predpokladu, že sú zdraví. V prípade podozrenia na COVID-19 alebo iné respiračné ochorenie ich prosíme nezúčastňovať sa hodín.
  • Každý klient je zodpovedný za poskytnutie pravdivých informácií. Nerešpektovanie opatrení je správny delikt podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona 355/2007 Z.z.